Nieuwsbrief mei 2020

Nieuwsbrief  Mei 2020

Het sportseizoen 2019 – 2020 zit er voor sv de Blaak op ten gevolge van de Corona maatregelen opgelegd door het RIVM en de overheid. Wanneer het sporten weer voor iedereen mogelijk is, weten we nog niet. Op dit moment gaan we er vanuit dat we medio september weer gebruik mogen maken van de sporthal én dat de 1,5 meter regel dat ook mogelijk gaat maken. Met name voor de sporten volleybal, badminton en voetbal zal dit afwachten blijven. Voor de keepfit zal gepaste afstand noodzakelijk worden en mogelijk dat het aantal deelnemers beperkt zal gaan worden. Daarnaast blijft voor het komende jaar de keepfit in de sporthal. Maar ook daar houden we de protocollen van nlactief (branchevereniging sport en beweegbedrijven) in de gaten. Bootcamp (buiten) zal mogelijk eerder kunnen starten.

Wat te doen met teveel berekende lidmaatschapskosten?

Onze huidige leden hebben voor het gehele jaar al voldaan aan de contributie verplichtingen, zodat wij ook aan onze verplichtingen konden voldoen. De gemeente heeft bepaald dat we voor de periode dat we geen gebruik maken van de sporthal ook geen huur hoeven te betalen. Mogelijk dat er meer kosten doorberekend gaan worden, maar daar hebben we nu nog geen zicht op. Op het moment dat alle kosten zichtbaar zijn, zal er op gepaste wijze restitutie volgen op de teveel betaalde contributie.

Medio September start nieuwe seizoen?

Zoals gezegd zijn we afhankelijk van de overheid en kunnen we nog geen datum aangeven. Zodra het dagelijks bestuur dit weet, buigen we ons over het voorstel van de contributiehoogte voor seizoen 2020 -2021 zodat dit via een nieuw uit te schrijven Algemene Leden Vergadering door de leden kan worden vastgesteld.

Opzeggen ?

Wil je het lidmaatschap beëindigen, doe dit dan via de website, uiterlijk vóór 1 juni a.s.

Bestuursfuncties vacant

  • Bestuurslid damesgym: Marianne v.d. Bogaard zal haar taak na 25 jaar niet meer verlengen. Hopelijk is er na 25 jaar iemand te vinden die dit gaat doen. Voor informatie verwijs ik naar Marianne zelf. Marianne zal als coördinator keepfit actief blijven en voor de nieuwe sporten in de Rise za, na gebleken bestaansrecht een nieuwe bestuursfunctie ontstaan.
  • Verder wat kleine
  • Secretaris: Gerard van Schooten zal na 33 jaar (?) deze functie neerleggen en ook hier zoeken we een nieuw bestuurslid voor. Overigens zijn de meeste archief stukken gedigitaliseerd en is een lege boekenplank niet noodzakelijk.
  • Bestuurslid zaalvoetbal: Deze functie is al enige tijd niet ingevuld en ook hiervoor zoeken we een actief lid.

40 jarig jubileum sv de Blaak

Ook de feestavond voor het 40 jarig jubileum zal op een later tijdstip bepaald worden.

Nieuwe sportonderdelen in “the Rise”

De weg die we ingeslagen zijn met de nieuwe locatie “the Rise” voor individuele sporten gaan we ook dan weer opstarten met een Open dag en 2 maanden proefdraaien met de nieuw aangeboden sportonderdelen: Yoga, Hiit, Boksfit, Pilates, Fitness en Bootcamp. Na deze periode bepaalt de vereniging of de nieuwe sportonderdelen voortgezet gaan worden.

Open badmintontoernooi

Ook deze activiteit is tot nadere orde uitgesteld.

Digitaal sporten 

Er is op dit moment een mogelijkheid om onder begeleiding van onze trainster toch je conditie op peil te houden. Je kan je hiervoor aanmelden via Facebook.

We gaan de manier van inloggen zo spoedig mogelijk op onze eigen website svdeblaak.nl  zetten, zodat je je via het facebookaccount van svdeblaak aan kan melden.  

Namens het bestuur

Will de laat