Nieuwsbrief dec 2020

Nieuwsbrief  December  2020

 

 

Voor het afsluiten van het jaar nog een korte update over de vereniging.

 

Voor de vereniging was het jaar 2020 het jaar van de waarheid.

Kijken of we de vereniging een draai konden geven, waardoor het voortbestaan gegarandeerd zou worden. Corona heeft ons daar zeker niet mee geholpen.

De belangrijkste acties waren:

  • het aanbieden van nieuwe sportonderdelen die passen bij de tijd
  • het aansluiten bij de behoefte van jongere nieuwe leden

De start voor andere sportonderdelen in het complex van de Rise aan de Dr Hub van Doorneweg werd met de regelmaat van de klok uitgesteld door corona. Inmiddels zijn we in september gestart en na een proefperiode van 3 maanden definitief besloten om met een aantal sportonderdelen door te gaan.

Verder zagen we onder invloed van corona het aantal leden sterk wisselen en de sportmomenten regelmatig uitvallen, wat geen goede basis is om een vernieuwde start voor de vereniging te garanderen.

De aanwas van nieuwe jonge leden liet ons zien dat het nieuwe sportaanbod bij de jongere wijkbewoners draagkracht krijgt. Want bijna een kwart van de leden is jonger dan 40 jaar. En ook binnen het bestuur heeft inmiddels de verjonging ingezet. Hopelijk zet deze tendens zich door.

Alle hoop is daarom gericht op het komende jaar.

We blijven het komende jaar onze acties richten op:

  • nieuwe leden werven,
  • nieuwe sportonderdelen opstarten in de Rise
  • nieuwe bestuursleden zoeken voor de functie van voorzitter en secretaris

Dus wie interesse heeft of iemand weet die zich in wil zetten voor de sportieve wijkbewoners, meldt dat bij het secretariaat.

Helaas gaat dit jaar ook de nieuwjaarsborrel niet door.

Desalniettemin wil ik u namens het bestuur en trainers een sportief en virusvrij jaar in alle gezondheid toewensen.

Namens het bestuur

Will de laat