Nieuwsbrief augustus 2020

Nieuwsbrief  Augustus 2020

Nieuwsbrief  augustus  2020

 

Het sportseizoen 2020 – 2021 staat voor de deur en we weten nog niet hoelang deze deur open blijft staan. De nieuwe berichten van het RIVM worden op 6 augustus verwacht en we hopen maar dat dit geen blokkade gaat vormen.

We gaan van het beste uit.

Wanneer kunnen we weer in de sporthal en in the Rise gaan sporten?

Vanaf de laatste week van augustus kan er weer gestart worden met alle onderdelen. Voor alle details van het rooster zie daarvoor de website www.svdeblaak.nl/info leden/rooster 2020-2021.

De gemeente heeft ons (d.d. 5-8) toestemming gegeven om weer te mogen sporten in onze hal. We kunnen direct gebruik maken van de kleedkamer en douches.

De gemeente heeft aangegeven dat de klimaatbeheersing in de hal op orde is.  .

Onze adviezen zijn:

 • Ga in kleine groepjes de kleedkamer in en zorg zelf voor een soepele doorstroming.
 • Ontsmet de sportballen na de speelavond.
 • Probeer tijdens rustmomenten op de bank enige afstand in acht te houden.
 • Denk niet alleen aan jezelf en bedenk wel dat het gros van onze leden in een risicogroep zit.
 • In de the Rise wordt 1,5 meter in acht genomen, dit is in de ruimte al uitgezet
 • Alle attributen in the Rise worden elke dag gereinigd.
 • Reinig je handen bij zowel de aanvang van de les als bij vertrek.

Wat te doen met teveel berekende lidmaatschapskosten?

Bijna alle leden krijgen restitutie op de komende seizoencontributie, behalve de leden van bootcamp omdat deze het seizoen eerder hebben kunnen afmaken.

De restitutie ziet er als volgt uit:

Volleyballeden, zaalvoetbal en badmintonleden krijgen  €36,– korting op de volgende seizoenbijdrage.

Keepfit krijgt een korting van € 49,– en Pilatus krijgt € 23 korting op de volgende seizoenbijdrage.

40 jarig jubileum sv de Blaak

We hebben besloten om het 40 jarig jubileum sv de Blaak niet te vieren gezien alle risico’s die Covid 19 met zich meebrengt.

Algemene ledenvergadering 22-9-2020 in the Rise

De algemene ledenvergadering zal dit keer gehouden worden in het restaurant van the Rise die overigens door Prins Heerlijk wordt geëxploiteerd. Op deze avond zal een hapje en een drankje aanwezig zijn om het 40 jarig jubileum niet geheel ongemerkt voorbij te laten gaan.

De agenda voor deze avond zal ruim vooraf naar de leden verzonden worden.

Een van de vaste agendapunten is uiteraard het vaststellen van de komende contributie. We kunnen nu al aangeven dat deze vergelijkbaar is met het seizoen 2019-2020. De contributie zal eerst vastgesteld worden in de ALV voordat we over kunnen gaan tot het innen. (Normaal is de vaststelling van de contributie aan het einde van het voorgaande seizoen al bekend, maar dit seizoen even niet, dus vandaar een latere inningsdatum)

Bestuursfuncties vacant

Voor het komende seizoen zijn we naarstig opzoek naar nieuwe bestuursleden.

 • Bestuurslid damesgym wordt keepfit: Marianne v.d. Bogaard blijft coördinator voor het onderdeel keepfit.
 • Bestuurslid individuele sporten: voor de nieuwe sporten in the Rise heeft zich inmiddels iemand gemeld.
 • Secretaris: Gerard van Schooten zal na 33 jaar deze functie neerleggen en ook hier zoeken we een nieuw bestuurslid voor.
 • Bestuurslid zaalvoetbal: Deze functie is al enige tijd niet ingevuld en ook hiervoor zoeken we een actief lid.

30 augustus Informatiedag nieuwe sportonderdelen in “the Rise”

We gaan dit seizoen starten met verschillende sportonderdelen in the Rise.

 • Maandag van 19:00 -19:45 HIIT en van 20:00 tot 21:00 Yoga.
 • Woensdag van 10:00 -11:00 Pilates.
 • Vrijdag van 9:00 -9:45 Boksfit en van 10:00 – 11:00 Yoga.

Daarnaast kan men tijdens deze uren de fitness volgen.

De onderdelen Pilates en bootcamp zijn inmiddels vol.

Omdat deze onderdelen door maximaal 12 personen gevolgd kunnen worden, zijn de kosten uiteraard ook hoger dan de sporten die in de hal gegeven worden. Omgerekend kom je uit op een bedrag van € 6,50 per training.  Voor deze proefperiode (tot 1 december) wordt een bedrag van € 75,– in rekening gebracht.

Wil je er meer over weten, kom dan op 30 augustus tussen 10:30 en 12:00 naar de informatiedag in the Rise.

De proefperiode in the Rise loopt tot 1 december. Daarna gaan we kijken of de sportonderdelen een vaste waarde gaan krijgen binnen de sportvereniging.

Namens het bestuur

Will de laat