Gedragsregels

Van trainers verwachten we dat ze zich aan onderstaande gedragsregels houden.

 1. Zelf voor vervanging zorgen bij afwezigheid en ziekte. Tenminste twee dagen van tevoren doorgeven aan de betreffende coördinator.
 2. Opzetten van activiteiten voor leden en voor ledenwerving.
 3. Zorgen voor voldoende afwisseling en vernieuwing in de training.
 4. Bereikbaar zijn via telefoon en/of mail.
 5. Regelmatig ledenbestand controleren. In ieder geval in de maanden oktober, december en maart.
 6. Inschrijfformulier verstrekken na een proefles.
 7. Presentielijst tekenen voor of na iedere training i.v.m. controle op aanwezigheid van de trainer door de coördinator.
 8. Erop attent zijn dat langdurige blessures van leden aan de coördinator worden doorgegeven (mede in verband met reserveren van contributie).
 9. Rekening houden met fysieke beperkingen van leden.
 10. Post voor bestuur kan gestuurd worden naar het secretariaat van de vereniging of gedeponeerd worden in de brievenbus in de sporthal.
 11. Beheer en aanschaf materialen. Aanschaf van materialen uitsluitend na overleg met het bestuur, dat een besluit hierover neemt in de bestuursvergadering. Bij voorkeur indienen van een korte begroting van de aan te schaffen materialen. In maart/april zal iedere trainer via e-mail worden gevraagd of er materialen nodig zijn voor volgend seizoen in verband met de begroting.