Contract

Een voorbeeld van een trainerscontract is hieronder te vinden. Voor meer informatie kun je terecht bij onze penningmeester.

Voorbeeldcontract