Regels van onze vereniging

Hieronder twee documenten die de regels vastleggen die binnen de vereniging gelden. Natuurlijk willen we het voor iedereen zo plezierig mogelijk maken om te kunnen sporten bij ons.

In de statuten zijn wettelijk verplichte regels vastgelegd bij het oprichten van de vereniging. In de statuten worden de basisregels van de vereniging vastgelegd. In het huishoudelijk reglement vind je de meer praktische zaken geregeld. Statuten worden slechts bij hoge uitzondering gewijzigd. Bij onze vereniging is dat nog nooit voorgekomen.