Contributie en betalen

Contributie

Badminton jeugd€ 125,00
Badminton volwassenen€ 145,00
Volleybal€ 130,00
Bodyshape€ 170,00
Zaalvoetbal€ 170.00
Bootcamp€ 170,00
Yoga € 240,00
Pilates€ 240,00
Qi gong€ 240,00

De genoemde contributiebedragen gelden voor het seizoen 2024-2025 en zijn voor een heel jaar sporten. Het aantal sessies kan per sport enigszins verschillen. De contributie is vastgesteld op de ALV van 2024.  Bij deelname aan 2 sporten geniet men 15% korting over de afgenomen sporten. Bestuursleden zijn vrij van contributie.

Betalen

Frequentie

Contributie is PER JAAR verschuldigd en tussentijds beëindigen is niet mogelijk. De contributie wordt aan het begin van het sportseizoen d.m.v. een automatische incasso in rekening gebracht. Daarvoor moet een machtiging worden getekend. Andere manieren van betalen zijn niet mogelijk.

Aanmaningen

De eerste herinnering wordt na 4 weken aangemaakt en verstuurd, waarbij de verschuldigde contributie is verhoogd met een boete van € 2,50.

Na weer een periode van 4 à 6 weken, gerekend vanaf de eerste herinnering, wordt de twee herinnering aangemaakt met weer een boete van € 2,50 (€ 5,= in totaal). Deze tweede herinnering wordt persoonlijk aan u afgegeven door de sportcoördinator met het dringende verzoek te betalen.

Mocht u ook deze tweede herinnering niet betalen dan wordt u uit het ledenbestand verwijderd en zal u de toegang tot de zaal ontzegd worden. Tevens blijft u als debiteur in de administratie bestaan!

Opzeggen

Mocht je je lidmaatschap willen beëindigen, vergeet dan niet om tijdig – dit is vóór 1 juni – af te melden door het invullen van het afmeldingsformulier. Anders ben je contributie voor het komende seizoen verschuldigd!

Vragen?

Neem contact met ons op!