AVG

AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Ook als sportvereniging moeten we aan deze regelgeving voldoen. Dat betekent in grote lijnen dat we moeten vastleggen hoe we met gegevens van onze leden omgaan, dat we slechts die gegevens vastleggen die we echt nodig hebben en deze niet langer bewaren dan nodig. Daarbij staat de privacy van de leden centraal.
Hier de Privacyverklaring van SV de Blaak: Privacyverklaring SV de Blaak