Algemene ledenvergadering 22-9-2020

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van SV de Blaak op dinsdag 22 september 2020.

Aanvang: 20.00 uur.

Plaats: The Rise ingang naast A58 t.o. Ibis hotel.

 Voorstel agenda:

 1. Opening door de voorzitter, mededelingen.
 2. Overzicht activiteiten seizoen 2019 – 2020 om vereniging toekomst bestendig te maken. Conclusie voor voortbestaan.
 3. Verslag algemene ledenvergadering op donderdag 16 mei 2019.
 4. Financiële stukken 2019,
  • verslag kascommissie financiële stukken 2019,
  • statistiek leden 09-2019 05-2020 aanmeldingen/afmeldingen,
  • jaarverslag secretaris.

De behandeling van onderstaande agenda punten hangt af van de uitkomst bijagenda punt 2.

 1. Begroting seizoen 2020,
  • vaststellen contributie seizoen 2020 – 2021 sportonderdelen (sporthal).
  • vaststellen kosten proefperiode The Rise,
  • sportrooster seizoen 2020-2021 sporthal en The Rise.
 2. Samenstelling bestuur.
  • Bestuursfuncties vacant

Voor het komende seizoen zijn we naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden.

 • Bestuurslid damesgym wordt keep fit: Marianne v.d. Bogaard blijft coördinator voor het onderdeel keep fit.
 • Bestuurslid sporten in the  Rise: voor de nieuwe sporten in thee Rise heeft zich inmiddels iemand gemeld.
 • Secretaris: Gerard van Schooten zal na 33 jaar deze functie neerleggen en ook hier zoeken we een nieuw bestuurslid voor.

7. Verkiezing leden kascontrole commissie voor algemene leden vergadering in 2021.

8. Rondvraag, sluiting. Het streven is uiterlijk de vergadering om 22.00 te beëindigen.

Will de Laat, voorzitter. Will is tijdelijk voorzitter tot ALV 2021-2022. We zoeken een nieuwe.